ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ឆ្ពោះទៅរកការកាត់បន្ថយ Suzhou CO ។ , LTD ។

អាសយដ្ឋាន

ខាងលិច Nanhuan ផ្លូវ, ការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែផ្នែក, Taicang, Jiangsu ប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ

+86 512 6748 2545
+86 159 9544 6369
 +86 156 6326 5539
 +86 158 9543 0764

ម៉ោង

កាលពីថ្ងៃចន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ: ម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍ - ថ្ងៃអាទិត្យ: បានបិទ