ផលិតផល

វេទិកាធារាសាស្ត្រ

  • វេទិកាធារាសាស្ត្រ
  • វេទិកាធារាសាស្ត្រ
  • វេទិកាធារាសាស្ត្រ
  • វេទិកាធារាសាស្ត្រ

វេទិកាធារាសាស្ត្រ

ឆ្ពោះទៅកាន់វេទិកាធារាសាស្ត្រ, ដែលត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឃ្លាំង, Wharf និងការដឹកជញ្ជូនដឹកទំនិញរោងចក្រល។ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងប្រសិទ្ធិភាពការងារនិងបានរក្សាទុកពេលវេលាច្រើនទៀត។ យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយក្នុងការដឹកជញ្ជូនដឹកទំនិញពេញលេញ។

ផលិតផលលំអិត

ផលិតផលស្លាក

Having one hydraulic platform in your warehouse , factory or construction site , goods deliverying will be more effective and easier . In the short term , hydraulic platform is cost-effective and more flexible compared with normal freight & car elevators . Even out of doors , it can perfectly finish the work .

tuzhi1