Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýärLiveChat

HABARLAR

Köne gurluşyklar üçin elewator çözgüdi

         Lift adamlaryň gündelik durmuşynyň zerur bölegine öwrüldi, ýöne birnäçe on ýyl mundan ozal gurlan käbir binalarda lift ýok.Adamlar garrap barýarlar, ýaşulularyň basgançaklara çykmagy hakykatdanam kyn tejribe.Aýratyn-da Hytaýda we bu meseläni çözmek üçin adamlar “soňky goşulan liftler” diýilýän gowy çözgüt tapýarlar.Aşakdaky suratlary barlap göreliň:

微 信 图片 _20210721143721

微 信 图片 _20210721143716

微 信 图片 _20210721143725

微 信 图片 _20210721143712

Bu usulda, liftleriň getirýän amatlylygyndan hem lezzet alyp bileris.Göçme manyda Dünýädäki lift kompaniýalary üçin täze bazar bolar.Şeýle gyzyklanmaňyz bar bolsa, size goldaw bermäge taýýar.

Liftde, has gowy durmuşa tarap!

 


Iş wagty: Iýul-21-2021