Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýärLiveChat

Biz hakda

Biz hakda

Günorta Afrikada lifte tarap OEM

"TOWARDS" hakda ilkinji gezek eşideniňizde, diňe bir söz bolup biler.Şeýle-de bolsa, mundan beýläk durmuşa täze garaýyş bolar.
Italýan tehnologiýasyna, halkara ösen dolandyryş, önümçilik we hyzmat platformasyna esaslanyp, TOWARDS R&D önüminden başlap, lift we eskalator üçin önümçilik, satuw, gurnama, tehniki hyzmat we döwrebaplaşdyryşdan doly zynjyr gurýar.Sizi has gowy durmuşa ugrukdyryň!
"Lifte, has gowy durmuşa tarap" biziň wezipämiz.Muny diňe bir lifti öndürýän işçiler ýa-da ony dizaýn edýän inersenerler däl, eýsem, münýän ýolagçylar hem durmuşa geçirer.
Tehnologiýa gönükdirilen maksatlar, liftlerimizde we eskalatorlarymyzda talap edýäris.Howpsuzlyk, gorag, rahatlyk biziň göz öňünde tutýan zadymyz.Usgae-den öň bölekleri barlamak biziň edýän zadymyz.
Lift tarapa, dünýädäki öňdebaryjy lift we eskalator üpjün edijileriniň birine öwrülýär.Bize goşulmak üçin hoş geldiňiz!
Liftde, has gowy durmuşa tarap!