Biz bilen söhbetdeşlikbilen işleýärLiveChat

ÖNÜMLER

Lük lifti we awtoulag lifti

  • Lük lifti we awtoulag lifti
  • Lük lifti we awtoulag lifti

Lük lifti we awtoulag lifti

Howpsuzlyk ilki reliable ygtybarly we uzak ömür bilen täsirli göterijilik ukyby.Strengthokary güýçli listi egmek tehnologiýasy, awtoulagyň agramyny azaltmak bilen simfoniki güýji üpjün edýär.TOWARDS ýük lifti seriýasy birnäçe weýran ediji we ygtybarlylyk synaglaryndan geçdi we dürli ýük şertlerine laýyk gelýän toplumlaýyn gözegçilik arkaly dolandyrylýar.

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Elbetde, agyr ýükleri ýa-da awtoulaglary özüňiz alyp bilmersiňiz.Freük we awtoulag lifti zawodda, ammarda, awtoulag duralgasynda we ş.m. giňden ulanylýar.Ygtybarly, täsirli we ygtybarly önümlerimiz bilen ulag aňsat bir zat bolar.Elleriňizi boşadýarlar we amatlylykdan lezzet alýarlar.

Maşyn otagynyň aýratynlyklary bilen IRE GOWY ELEVATOR3

Awtoulag ELEWATOR OPPOSITE AÇYLMAK aýratynlyklary

Model  Model

 

Degişli önümler